Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2642(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000024/2017

Pateikti tekstai :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Debatai :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. balandžio 3 d. - Strasbūras

18. Prekyba žmonėmis (diskusijos)
Stenograma

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000024/2017), kurį pateikė Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber ir Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano ir Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel ir Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu Komisijai: Prekyba žmonėmis (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017).

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh ir Anna Maria Corazza Bildt pristatė klausimą.

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Alessandra Mussolini PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi) ir Liliana Rodrigues.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez ir Elena Valenciano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou ir Silvia Costa.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika