Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2642(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000024/2017

Iesniegtie teksti :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Debates :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis - Strasbūra

18. Cilvēku tirdzniecība (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000024/2017) un kuru uzdeva Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber un Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano un Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā Komisijai: Cilvēku tirdzniecība (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017).

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh un Anna Maria Corazza Bildt izvērsa jautājumu.

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Alessandra Mussolini PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, un Liliana Rodrigues.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez un Elena Valenciano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou un Silvia Costa.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika