Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2642(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000024/2017

Texte depuse :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Dezbateri :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 3 aprilie 2017 - Strasbourg

18. Traficul de ființe umane (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000024/2017) adresată de Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber și Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano și Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel și Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Comisiei: Traficul de ființe umane (20174/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh și Anna Maria Corazza Bildt au dezvoltat întrebarea.

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Alessandra Mussolini, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Liliana Rodrigues.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez și Elena Valenciano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou și Silvia Costa.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate