Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2642(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000024/2017

Predkladané texty :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 3. apríla 2017 - Štrasburg

18. Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000024/2017), ktorú položili Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber a Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano a Iratxe García Pérez, v mene skupiny S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel a Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Obchodovanie s ľuďmi (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh a Anna Maria Corazza Bildt rozvinuli otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Alessandra Mussolini v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, a Liliana Rodrigues.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez a Elena Valenciano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou a Silvia Costa.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia