Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2222(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0066/2017

Внесени текстове :

A8-0066/2017

Разисквания :

PV 03/04/2017 - 19
CRE 03/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 04/04/2017 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0098

Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург

19. Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори [2016/2222(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Tiziana Beghin (докладчик по становището на комисията INTA), Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията AGRI), Alberto Cirio, от името на групата PPE, Paul Brannen, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arne Gericke, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Elisabeth Köstinger, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho и Annie Schreijer-Pierik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García и José Inácio Faria.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Момчил Неков и Karin Kadenbach.

Изказаха се: Karmenu Vella и Kateřina Konečná.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 4.4.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност