Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2222(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0066/2017

Predkladané texty :

A8-0066/2017

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 19
CRE 03/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 04/04/2017 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0098

Zápisnica
Pondelok, 3. apríla 2017 - Štrasburg

19. Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o palmovom oleji a likvidácii dažďových pralesov [2016/2222(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tiziana Beghin (spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Florent Marcellesi (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Alberto Cirio v mene skupiny PPE, Paul Brannen v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Elisabeth Köstinger, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho a Annie Schreijer-Pierik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García a José Inácio Faria.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov a Karin Kadenbach.

Vystúpili: Karmenu Vella a Kateřina Konečná.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 4.4.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia