Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2222(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0066/2017

Ingivna texter :

A8-0066/2017

Debatter :

PV 03/04/2017 - 19
CRE 03/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 04/04/2017 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0098

Protokoll
Måndagen den 3 april 2017 - Strasbourg

19. Palmolja och avverkning av regnskogar (debatt)
CRE

Betänkande om palmolja och avverkning av regnskogar [2016/2222(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Tiziana Beghin (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Alberto Cirio för PPE-gruppen, Paul Brannen för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Elisabeth Köstinger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho och Annie Schreijer-Pierik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García och José Inácio Faria.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov och Karin Kadenbach.

Talare: Karmenu Vella och Kateřina Konečná.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 4.4.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy