Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург

20. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

- Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Николай Бареков на мястото на Daniel Dalton

- Делегация за връзки с Беларус: Tomasz Piotr Poręba

- Делегация за връзки с Иран: Николай Бареков напуска мястото си.

- Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Николай Бареков на мястото на Tomasz Piotr Poręba

- Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Tomasz Piotr Poręba

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност