Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

20. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

- Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Nikolay Barekov αντί Daniel Dalton

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία: Tomasz Piotr Poręba

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν: ο Nikolay Barekov αποχωρεί

- Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Nikolay Barekov αντί Tomasz Piotr Poręba

- Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Tomasz Piotr Poręba

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου