Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 april 2017 - Straatsburg

20. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

- Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Nikolay Barekov in de plaats van Daniel Dalton

- Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland: Tomasz Piotr Poręba

- Delegatie voor de betrekkingen met Iran: Nikolay Barekov is niet langer lid

- Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Nikolay Barekov in de plaats van Tomasz Piotr Poręba

- Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Tomasz Piotr Poręba

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid