Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2635(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000025/2017

Внесени текстове :

O-000025/2017 (B8-0213/2017)

Разисквания :

PV 03/04/2017 - 21
CRE 03/04/2017 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург

21. Измамни практики в месопреработвателния сектор в Бразилия (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000025/2017), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Измамни практики в месопреработвателния сектор в Бразилия (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Jean-Paul Denanot, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly и Tom Vandenkendelaere.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir и Paolo De Castro.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност