Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2635(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000025/2017

Předložené texty :

O-000025/2017 (B8-0213/2017)

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 21
CRE 03/04/2017 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 3. dubna 2017 - Štrasburk

21. Podvodné praktiky v odvětví produkce masa v Brazílii (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000025/2017), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Podvodné praktiky v odvětví produkce masa v Brazílii (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Mairead McGuinness za skupinu PPE, Jean-Paul Denanot za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly a Tom Vandenkendelaere.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir a Paolo De Castro.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí