Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2635(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000025/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000025/2017 (B8-0213/2017)

Keskustelut :

PV 03/04/2017 - 21
CRE 03/04/2017 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 3. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

21. Vilpilliset käytännöt Brasilian liha-alalla (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000025/2017) – Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vilpilliset käytännöt Brasilian liha-alalla (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Jean-Paul Denanot S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly ja Tom Vandenkendelaere.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir ja Paolo De Castro.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö