Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2635(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000025/2017

Ingediende teksten :

O-000025/2017 (B8-0213/2017)

Debatten :

PV 03/04/2017 - 21
CRE 03/04/2017 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 3 april 2017 - Straatsburg

21. Frauduleuze praktijken in de Braziliaanse vleessector (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000025/2017) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Frauduleuze praktijken in de Braziliaanse vleessector (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Jean-Paul Denanot, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly en Tom Vandenkendelaere.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir en Paolo De Castro.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid