Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2635(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000025/2017

Teksty złożone :

O-000025/2017 (B8-0213/2017)

Debaty :

PV 03/04/2017 - 21
CRE 03/04/2017 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. - Strasburg

21. Nieuczciwe praktyki w brazylijskim sektorze mięsnym (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000025/2017), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Nieuczciwe praktyki w brazylijskim sektorze mięsnym (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski rozwinął pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Jean-Paul Denanot w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly i Tom Vandenkendelaere.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir i Paolo De Castro.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności