Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2635(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000025/2017

Texte depuse :

O-000025/2017 (B8-0213/2017)

Dezbateri :

PV 03/04/2017 - 21
CRE 03/04/2017 - 21

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 3 aprilie 2017 - Strasbourg

21. Practici frauduloase în sectorul cărnii din Brazilia (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000025/2017) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Practicile frauduloase în sectorul cărnii din Brazilia (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Jean-Paul Denanot, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly și Tom Vandenkendelaere.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir și Paolo De Castro.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate