Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2204(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0058/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0058/2017

Συζήτηση :

PV 03/04/2017 - 23
CRE 03/04/2017 - 23

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2017 - 7.4
CRE 04/04/2017 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0099

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

23. Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές [2016/2204(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Marijana Petir και Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Οι Maria Lidia Senra Rodríguez και Marijana Petir προβαίνουν στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου