Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 3. april 2017 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Parlamentets sammensætning
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 13.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 14.Modtagne dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Det europæiske solidaritetskorps (forhandling)
 17.Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler (forhandling)
 18.Menneskehandel (forhandling)
 19.Palmeolie og rydning af regnskove (forhandling)
 20.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 21.Svigagtig praksis i den brasilianske kødsektor (forhandling)
 22.Fiskerfartøjers karakteristika ***I (forhandling)
 23.Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (kortfattet forelæggelse)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (168 kb) Deltagerliste (57 kb) Afstemning ved navneopråb (30 kb) 
 
Protokol (83 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemning ved navneopråb (23 kb) 
 
Protokol (269 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemning ved navneopråb (315 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik