Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 3. aprill 2017 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Presidentuuri teadaanne
 5.Parlamendi koosseis
 6.Fraktsioonide koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.Euroopa solidaarsuskorpus (arutelu)
 17.Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele (arutelu)
 18.Inimkaubandus (arutelu)
 19.Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (arutelu)
 20.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 21.Pettused Brasiilia lihasektoris (arutelu)
 22.Kalalaevade omadused ***I (arutelu)
 23.Naiste roll maapiirkondades (lühiettekanne)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (167 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (30 kb) 
 
Protokoll (83 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (24 kb) 
 
Protokoll (261 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (318 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika