Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 3. huhtikuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Euroopan solidaarisuusjoukot (keskustelu)
 17.Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin (keskustelu)
 18.Ihmiskauppa (keskustelu)
 19.Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (keskustelu)
 20.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 21.Vilpilliset käytännöt Brasilian liha-alalla (keskustelu)
 22.Kalastusalusten ominaisuudet ***I (keskustelu)
 23.Naiset ja heidän asemansa maaseutualueilla (lyhyt esittely)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (169 kb) Läsnäololista (57 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (30 kb) 
 
Pöytäkirja (83 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (25 kb) 
 
Pöytäkirja (265 kb) Läsnäololista (61 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (396 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö