Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 3 april 2017 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling fracties
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 14.Ingekomen stukken
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Europees Solidariteitskorps (debat)
 17.Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen (debat)
 18.Mensenhandel (debat)
 19.Palmolie en de ontbossing van regenwouden (debat)
 20.Samenstelling commissies en delegaties
 21.Frauduleuze praktijken in de Braziliaanse vleessector (debat)
 22.Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) ***I (debat)
 23.Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (korte presentatie)
 24.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (170 kb) Presentielijst (57 kb) Hoofdelijke stemming (30 kb) 
 
Notulen (83 kb) Presentielijst (11 kb) Hoofdelijke stemming (23 kb) 
 
Notulen (272 kb) Presentielijst (61 kb) Hoofdelijke stemming (393 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid