Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład grup politycznych
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 13.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 14.Składanie dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Europejski Korpus Solidarności (debata)
 17.Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (debata)
 18.Handel ludźmi (debata)
 19.Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (debata)
 20.Skład komisji i delegacji
 21.Nieuczciwe praktyki w brazylijskim sektorze mięsnym (debata)
 22.Parametry statków rybackich ***I (debata)
 23.Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (krótka prezentacja)
 24.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (170 kb) Lista obecności (57 kb) Głosowanie imienne (30 kb) 
 
Protokół (84 kb) Lista obecności (11 kb) Głosowanie imienne (23 kb) 
 
Protokół (275 kb) Lista obecności (62 kb) Głosowanie imienne (395 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności