Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 3. apríla 2017 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie politických skupín
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Väčšie interpelácie (článok 130b) (predloženie)
 13.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Európsky zbor solidarity (rozprava)
 17.Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie (rozprava)
 18.Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)
 19.Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (rozprava)
 20.Zloženie výborov a delegácií
 21.Podvodné praktiky v brazílskom sektore mäsa (rozprava)
 22.Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel ***I (rozprava)
 23.Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (stručná prezentácia)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (167 kb) Prezenčná listina (57 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (30 kb) 
 
Zápisnica (84 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (23 kb) 
 
Zápisnica (272 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (398 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia