Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 3 april 2017 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Meddelande från talmannen
 5.Parlamentets sammansättning
 6.De politiska gruppernas sammansättning
 7.Valprövning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Europeiska solidaritetskåren (debatt)
 17.Kommissionens svar på skriftliga frågor (debatt)
 18.Människohandel (debatt)
 19.Palmolja och avverkning av regnskogar (debatt)
 20.Utskottens och delegationernas sammansättning
 21.Bedrägliga metoder inom den brasilianska köttbranschen (debatt)
 22.Fiskefartygs egenskaper ***I (debatt)
 23.Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (kortfattad redogörelse)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (171 kb) Närvarolista (57 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (30 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (23 kb) 
 
Protokoll (267 kb) Närvarolista (62 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (318 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy