Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2215(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0049/2017

Внесени текстове :

A8-0049/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 3
CRE 04/04/2017 - 3

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург

3. Проучване относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (разискване)
CRE

Доклад относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор [2016/2215(INI)] - Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор. Докладчици: Jens Gieseke и Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke и Gerben-Jan Gerbrandy представиха доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, който сигнализира също така за проблем в превода на текста (председателят пое ангажимента да уведоми компетентните служби по въпроса), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López и Andor Deli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност