Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2215(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0049/2017

Předložené texty :

A8-0049/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 3
CRE 04/04/2017 - 3

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk

3. Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (rozprava)
CRE

Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu [2016/2215(INI)] - Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu. Zpravodajové: Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy uvedli zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Fredrick Federley za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, aby rovněž upozornil na nesrovnalosti v překladu zprávy (předsedající přislíbil, že záležitost postoupí příslušným útvarům), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López a Andor Deli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí