Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2215(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0049/2017

Indgivne tekster :

A8-0049/2017

Forhandlinger :

PV 04/04/2017 - 3
CRE 04/04/2017 - 3

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 4. april 2017 - Strasbourg

3. Undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (forhandling)
CRE

Beretning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien [2016/2215(INI)] - Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien. Ordførere: Jens Gieseke og Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke og Gerben-Jan Gerbrandy forelagde betænkningen

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Françoise Grossetête, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, der ligeledes gjorde opmærksom på et problem med oversættelsen af teksten (formanden lovede at kontakte de kompetente tjenestegrene herom), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López og Andor Deli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af: Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik