Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2215(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0049/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0049/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 3
CRE 04/04/2017 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 4. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

3. Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Kertomus autoalan päästömittauksia käsittelevästä tutkimuksesta [2016/2215(INI)] - Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta. Esittelijät: Jens Gieseke ja Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke ja Gerben-Jan Gerbrandy esittelivät mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Françoise Grossetête, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, joka ilmoitti myös käännösongelmasta tekstissä (puhemies sanoi antavansa asian asiasta vastaavien yksikköjen käsiteltäväksi), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López ja Andor Deli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo ja Doru-Claudian Frunzulică.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö