Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2215(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0049/2017

Ingediende teksten :

A8-0049/2017

Debatten :

PV 04/04/2017 - 3
CRE 04/04/2017 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg

3. Het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (debat)
CRE

Verslag over het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector [2016/2215(INI)] - Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector. Rapporteurs: Jens Gieseke en Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke en Gerben-Jan Gerbrandy lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke ook om op een probleem met de vertaling van de tekst te wijzen (de Voorzitter zegt toe de bevoegde diensten met deze kwestie te belasten), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López en Andor Deli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid