Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2215(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0049/2017

Teksty złożone :

A8-0049/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 3
CRE 04/04/2017 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg

3. Dochodzenie dotyczące pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie dochodzenia dotyczącego pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym [2016/2215(INI)] - Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym. Współsprawozdawcy: Jens Gieseke i Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke i Gerben-Jan Gerbrandy przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Françoise Grossetête, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, który zasygnalizował również problem z tłumaczeniem tekstu (przewodniczący zobowiązał się zgłosić problem właściwym służbom), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López i Andor Deli.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności