Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2215(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0049/2017

Predkladané texty :

A8-0049/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 3
CRE 04/04/2017 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg

3. Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (rozprava)
CRE

Správa o vyšetrovaní merania emisií v automobilovom priemysle [2016/2215(INI)] - Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle. Spravodajcovia: Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy predstavili správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, ktorý upozornil na problém s prekladom textu (predseda prisľúbil, že vec postúpi dotknutým príslušným útvarom), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López a Andor Deli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpila: Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia