Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2215(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0049/2017

Ingivna texter :

A8-0049/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 3
CRE 04/04/2017 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg

3. Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
CRE

Betänkande om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin [2016/2215(INI)] - Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin. Föredragande: Jens Gieseke och Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke och Gerben-Jan Gerbrandy redogjorde för betänkandet.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Françoise Grossetête, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke, också för att signalera ett översättningsproblem (talmannen åtog sig att kontakta berörda avdelningar), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López och Andor Deli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy