Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk

4. Sdělení předsednictví
Doslovné záznamy

Předsedající připomněl, že předseda Parlamentu se dne 14. března 2017 rozhodl uložit sankci Januszi Korwinovi-Mikkemu v souvislosti s nepřijatelnými výroky týkajícími se žen pronesenými na denním zasedání dne 1. března 2017 (bod 5 zápisu ze dne 1.3.2017 a bod 5 zápisu ze dne 14.3.2017).

Janusz Korwin-Mikke se proti tomuto rozhodnutí dne 27. března 2017 odvolal.

Předsednictvo na své schůzi, která se konala včera, v pondělí 3. dubna 2017, odvolání projednalo a potvrdilo rozhodnutí předsedy.

Předsedající připomněl, že sankce má zaprvé formu ztráty nároku na denní příspěvek po dobu 30 dnů, zadruhé – a aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva na plenárním zasedání – dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací, z účasti na veškerých parlamentních činnostech, a to na dobu deseti dnů počínaje 14. březnem 2017 a zatřetí zákazu zastupovat Parlament v meziparlamentních delegacích, na meziparlamentních konferencích a na interinstitucionálních fórech po dobu jednoho roku počínaje 14. březnem 2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí