Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 4. april 2017 - Strasbourg

4. Meddelelse fra formanden
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden mindede om, at Parlamentets formand den 14. marts 2017 havde besluttet at pålægge Janusz Korwin-Mikke en sanktion på grund af hans uacceptable ytringer vedrørende kvinder, som han var fremkommet med under mødet den 1. marts 2017 (punkt 5 i protokollen af 1.3.2017 og punkt 5 i protokollen af 14.3.2017).

Janusz Korwin-Mikke appellerede den 27. marts 2017 denne afgørelse.

Præsidiet behandlede på sit møde i går, mandag den 3. april 2017, appellen og besluttede at stadfæste formandens afgørelse.

Formanden mindede om, at sanktionen for det første bestod i fratagelse af retten til dagpenge i 30 dage, for det andet, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, i fuldstændig udelukkelse fra at deltage i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på 10 på hinanden følgende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, fra den 14. marts 2017, og for det tredje i forbud mod at repræsentere Parlamentet i et blandet parlamentarisk udvalg, en interparlamentarisk konference eller noget interinstitutionelt forum i et år, fra den 14. marts 2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik