Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

4. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, στις 14 Μαρτίου 2017, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου είχε αποφασίσει να επιβάλει κύρωση στον Janusz Korwin-Mikke για τα απαράδεκτα σχόλια που διατύπωσε σχετικά με τις γυναίκες κατά τη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2017 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2017 και σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017).

Στις 27 Μαρτίου 2017, ο Janusz Korwin-Mikke άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.

Κατά τη συνεδρίαση που διεξήχθη χθες, ημέρα Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, το Προεδρείο εξέτασε την εν λόγω προσφυγή και επιβεβαίωσε την απόφαση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η κύρωση συνίσταται, πρώτον, στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δεύτερον, και χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, στην αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του για χρονικό διάστημα 10 διαδοχικών ημερών συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του, με ισχύ από τις 14 Μαρτίου 2017, και, τρίτον, στην απαγόρευση να εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, διακοινοβουλευτική διάσκεψη ή σε οποιοδήποτε διοργανικό φόρουμ για χρονικό διάστημα ενός έτους, με ισχύ από τις 14 Μαρτίου 2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου