Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg

4. Mededeling van de Voorzitter
CRE

De Voorzitter wijst erop dat de Voorzitter op 14 maart 2017 heeft besloten een sanctie op te leggen aan Janusz Korwin-Mikke vanwege zijn onaanvaardbare opmerkingen over vrouwen tijdens de vergadering van 1 maart 2017 (punt 5 van de notulen van 1.3.2017 en punt 5 van de notulen van 14.3.2017).

Op 27 maart 2017 is Janusz Korwin-Mikke tegen dit besluit in beroep gegaan.

Tijdens zijn vergadering van gisteren, maandag 3 april 2017 heeft het Bureau dit beroep behandeld en het besluit van de Voorzitter bevestigd.

De Voorzitter wijst erop dat de sanctie in de eerste plaats bestaat uit het verlies van de verblijfsvergoeding voor de duur van 30 dagen, in de tweede plaats, onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen gedurende een periode van 10 opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, met ingang van 14 maart 2017, en in de derde plaats uit een verbod om het Parlement te vertegenwoordigen in een interparlementaire delegatie, een interparlementaire conferentie of een interparlementair forum voor de duur van een jaar, met ingang van 14 maart 2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid