Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg

4. Komunikat Przewodniczącego
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący przypomniał, że w dniu 14 marca 2017 r. przewodniczący Parlamentu zadecydował o nałożeniu na Janusza Korwin-Mikkego sankcji w związku z niedopuszczalnymi uwagami na temat kobiet, jakie poseł wygłosił na posiedzeniu plenarnym w dniu 1 marca 2017 r. (pkt 5 protokołu z dnia 1.3.2017 i pkt 5 protokołu z dnia 14.3.2017).

W dniu 27 marca 2017 r. Janusz Korwin-Mikke odwołał się od tej decyzji.

Podczas posiedzenia w poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. Prezydium rozpatrzyło jego odwołanie i utrzymało decyzję przewodniczącego.

Przewodniczący przypomniał, że sankcja polegała, po pierwsze, na utracie prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres 30 dni, po drugie i bez uszczerbku dla prawa do głosowania na posiedzeniu plenarnym, na całkowitym zawieszeniu uczestnictwa w pracach Parlamentu i jego organów przez okres 10 następujących po sobie dni, w czasie których obraduje Parlament lub którykolwiek z jego organów, komisji lub delegacji, ze skutkiem od dnia 14 marca 2017 r., oraz po trzecie, na zakazie reprezentowania Parlamentu w delegacjach międzyparlamentarnych, na międzyparlamentarnych konferencjach lub na forach międzyinstytucjonalnych przez okres jednego roku, ze skutkiem od dnia 14 marca 2017 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności