Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg

4. Meddelande från talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen påminde om att parlamentets talman den 14 mars 2017 hade beslutat om påföljder mot Janusz Korwin-Mikke på grund av dennes oacceptabla uttalanden om kvinnor vid sammanträdet den 1 mars 2017 (punkt 5 i protokollet av den 1.3.2017 och punkt 5 i protokollet av den 14.3.2017).

Den 27 mars 2017 hade Janusz Korwin-Mikke överklagat beslutet.

Vid sitt sammanträde den 3 april 2017 hade presidiet behandlat överklagandet och bekräftat talmannnens beslut.

Talmannen påminde om att påföljderna innebar för det första förlust av dagtraktamentet i 30 dagar, för det andra tillfälligt upphävande, utan att det påverkar rätten att rösta vid plenarsammanträden, av deltagande i all verksamhet i parlamentet och dess organ i 10 på varandra följande dagar då parlamentet eller något av dess organ, utskott eller delegationer samlas, från och med den 14 mars 2017, och för det tredje ett förbud mot att företräda parlamentet i en interparlamentarisk delegation, vid en interparlamentarisk konferens eller i någon annat interinstitutionellt sammanhang i ett år, från och med den 14 mars 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy