Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0048/2017

Внесени текстове :

A8-0048/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Обяснение на вота
PV 19/04/2018 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург

5. Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Karima Delli (докладчик по становището на комисията TRAN), Ivan Štefanec, от името на групата PPE, и Christel Schaldemose, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Vicky Ford, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Margot Parker, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi и Sergio Gutiérrez Prieto.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Karmenu Vella и Daniel Dalton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 4.4.2017 г г.

(Заседанието, прекъснато в 11.35 ч. в очакване на тържественото заседание, беше възобновено в 12.00 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност