Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0014(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0048/2017

Indgivne tekster :

A8-0048/2017

Forhandlinger :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Stemmeforklaringer
PV 19/04/2018 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Protokol
Tirsdag den 4. april 2017 - Strasbourg

5. Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Karima Delli (ordfører for udtalelse fra TRAN), Ivan Štefanec for PPE-Gruppen, og Christel Schaldemose for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Vicky Ford for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Margot Parker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi og Sergio Gutiérrez Prieto.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Karmenu Vella og Daniel Dalton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 4.4.2017.

(Mødet udsat kl. 11.35 i afventning af det højtidelige møde og gentoptaget kl. 12.00.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik