Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0014(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0048/2017

Esitatud tekstid :

A8-0048/2017

Arutelud :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Hääletused :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta
PV 19/04/2018 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2017 - Strasbourg

5. Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Karima Delli (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel ja Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andreas Schwab, Margot Parker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Daniel Dalton.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2017 protokollipunkt 7.2.

(Istung katkestati kell 11.35, et valmistuda pidulikuks istungiks, ning jätkus kell 12.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika