Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0014(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0048/2017

Ingediende teksten :

A8-0048/2017

Debatten :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Stemmingen :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Stemverklaringen
PV 19/04/2018 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Notulen
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg

5. Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karima Delli (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, en Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Margot Parker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi en Sergio Gutiérrez Prieto.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Daniel Dalton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 4.4.2017.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de zitting om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid