Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0014(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0048/2017

Teksty złożone :

A8-0048/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania
PV 19/04/2018 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg

5. Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Karima Delli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE i Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, Margot Parker, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi i Sergio Gutiérrez Prieto.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Daniel Dalton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 4.4.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.35, w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie, i wznowione o godz. 12.00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności