Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0014(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0048/2017

Texte depuse :

A8-0048/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Voturi :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Explicaţii privind voturile
PV 19/04/2018 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Proces-verbal
Marţi, 4 aprilie 2017 - Strasbourg

5. Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Karima Delli (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, și Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab, Margot Parker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi și Sergio Gutiérrez Prieto.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Karmenu Vella și Daniel Dalton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 4.4.2017.

(Ședința, suspendată la ora 11.35 în așteptarea ședinței solemne, a fost reluată la ora 12.00.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate