Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0014(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0048/2017

Predkladané texty :

A8-0048/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
PV 19/04/2018 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg

5. Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karima Delli (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ivan Štefanec v mene skupiny PPE a Christel Schaldemose v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Vicky Ford v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Margot Parker, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi a Sergio Gutiérrez Prieto.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Karmenu Vella a Daniel Dalton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 4.4.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h pre slávnostnú schôdzu a pokračovalo o 12.00 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia