Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0048/2017

Ingivna texter :

A8-0048/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Röstförklaringar
PV 19/04/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Protokoll
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg

7.2. Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2017)0097)

Inlägg: Daniel Dalton (föredragande), som efter omröstningen begärde att ärendet skulle återförvisas till ansvarigt utskott i syfte att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet biföll begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy