Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург

7. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Характеристики на риболовните кораби ***I (гласуване)

7.2. Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (гласуване)

7.3. Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (гласуване)

7.4. Жените и тяхната роля в селските райони (гласуване)

7.5. Препоръка вследствие на проучването относно измерването на eмисиите в автомобилния сектор (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност