Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Parametry rybářských plavidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi ***I (hlasování)

Zpráva o nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2017)0097)

Po hlasování vystoupil Daniel Dalton (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


7.3. Palmový olej a odlesňování deštných pralesů (hlasování)

Zpráva o palmovém oleji a odlesňování deštných pralesů [2016/2222(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (hlasování)

Zpráva o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech [2016/2204(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Marijana Petir a Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0099)

Vystoupení

Liadh Ní Riada k používání výrazu „matky podnikatelky“.


7.5. Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (hlasování)

Návrh doporučení, který v souladu s čl. 198 odst. 12 jednacího řádu předložili Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke a Gerben-Jan Gerbrandy za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu, v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)100).

Právní upozornění - Ochrana soukromí