Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) ***I (stemming)

7.2. Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (stemming)

7.3. Palmolie en de ontbossing van regenwouden (stemming)

7.4. Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (stemming)

7.5. Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid