Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Parametry statków rybackich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego parametry statków rybackich (przekształcenie) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono w formie poprawionej (P8_TA-PROV(2017)0097)

Po głosowaniu głos zabrał Daniel Dalton (sprawozdawca), wnioskując o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament przyjął wniosek.


7.3. Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych [2016/2222(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich [2016/2204(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Marijana Petir i Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0099)

Wystąpienia

Liadh Ní Riada w sprawie użycia wyrażenia mompreneurs”.


7.5. Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)

Projekt zalecenia, który zgodnie z art. 198 ust. 12 Regulaminu złożyli Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke i Gerben-Jan Gerbrandy, w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym, w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)100).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności